Vallfärdare hemskickad av myndigheterna

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/806)

1076 – Jag frågade min fader om en pank Muhrim som blir hemskickad av myndigheterna på vägen. Han svarade:

Han förblir Muhrim till dess att han varvar Huset.”

Min fader sade:

Detta liknas inte vid fiendes överfall.”