Vallfärdare blottar fel axel under Tawâf

Fråga: För ett par år sedan blottade jag vänster axel istället för höger axel. Måste jag offra något eller göra något annat?

Svar: Du är inte ålagd att offra något. Om du gjorde det utav glömska, så hoppas jag att du får full belöning eftersom du avsåg en handling som du dock har gjort på ett fel sätt. Och om du har gissat dig fram, så hoppas jag att Allâh (ta´âlâ) förlåter dig. Se till att inte gissa dig mer fram när det kommer till religionen. Fråga de lärda och dyrka Allâh med insikt.