Vallfärdande kvinna får sin månadsperiod

Fråga: Vad gäller den vallfärdande kvinnan som får månadsperiod? Får hon ta tabletter som skjuter upp månadsperioden?

Svar: Om kvinnan får sin månadsperiod efter att ha gått in i Ihrâm, gör hon allt en vallfärdare gör frånsett Tawâf och Sa´y därefter. Om hon exempelvis går in i Ihrâm innan hon kommer fram till Makkah och anar starkt att hon blir ren innan den 8 Dhûl-Hidjdjah, förblir hon i Ihrâm. Hon skall dock inte göra Tawâf eller Sa´y innan hon blir ren.

Och om hon anar starkt att hon inte blir ren innan den 8 Dhûl-Hidjdjah, avser hon att vallfärda och för sedan in vallfärden i ´Umrah. Det innebär att hennes vallfärd blir Qirân. Det hände De troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ).

Angående tabletterna, så är de harmlösa i det här fallet förutsatt ta hon först rådfrågar läkarna.