Vallfärda utan att besöka profeten

Fråga: Hur autentisk är hadîthen:

”Den som vallfärdar utan att besöka mig har behandlat mig respektlöst.”?

Svar: Den är påhittad och en lögn mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på grund av flera orsaker:

1 – Det är inte möjligt att besöka profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter hans död. Hur skall du besöka sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han är begravd? Det är alltså graven som besöks.

2 – Om hadîthen hade varit autentisk skulle den betytt att det är större otro att vallfärda och inte besöka profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Att vara respektlös mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är ju avfall som utesluter utövaren från islam.

Hadîthen är alltså påhittad och en lögn mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Lägg den under dina sandaler.