Vallfärda inte utan tillstånd

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: Iklädd vanliga kläder passerade en vallfärdare stationen för att slippa bli hemskickad av polisen…

Svar: Gå inte in i Ihrâm utan tillstånd. Gå inte in i Ihrâm. Det är inte tillåtet att gå in i Ihrâm utan tillstånd. Det är inte tillåtet. Detta är en dyrkan och ska inte bestå av spel, knep och dylikt. Allâh har inte ålagt dig det.