Vallfärd via förbjudet transportmedel

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 103

Låt säga att en man stjäl en kamel och vallfärdar på den. Hans vallfärd är korrekt enligt majoriteten. Han är dock syndig för att ha stulit kamelen eller bilen. Ty transportmedlet är exkluderat från själva vallfärden då det är möjligt att vallfärda utan transportmedel. Andra lärde anser att vallfärden är ogiltig och argumenterar med prosan:

Om du har vallfärdat med pengar som är mutor

så är det din kamel som har vallfärdat och inte du