Vallfärd och ´Umrah med räntelån

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (107)

Fråga: Är det tillåtet att vallfärda eller utföra ´Umrah med ett räntelån?

Svar: Nej. Allâh godtar inte hans vallfärd eller ´Umrah om hans pengar är olovliga.