Vallfärd och ´Umrah efter Fadjr

Fråga: Nytta oss gällande Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Den som ber Fadjr i samling och därefter sitter och påminner sig om Allâh till dess att solen går upp och sedan ber två Raka´ât, belönas för en fullkomlig vallfärd och ´Umrah.”

Svar: Den är okej. Hadîthen är god. Den är som sagt okej. Han får en väldig belöning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade sitta kvar efter Fadjr till dess att solen verkligen hade gått upp. Den som därpå ber två Raka´ât får en väldig belöning. Hadîthen rapporteras via olika vägar så att den växer till sig och blir god.

Fråga: Nämns vallfärden?

Svar: En fullkomlig vallfärd och en fullkomlig ´Umrah.