Vallfärd med stulna pengar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/779-780)

1046 – Jag frågade min fader om en man som vallfärdade med 300 silvermynt som han hade stulit. Han svarade:

Vallfärden är ogiltig.”

Jag frågade:

Men om han redan har vallfärdat med dem?”

Han svarade:

Den är ogiltig.”

1047 – Jag frågade min fader om en man som stal 300 och gifte sig med dem. Han svarade:

Det är inte som vallfärd. Vallfärd genomförs bara med förmåga, det vill säga proviant eller transportmedel. Giftermål genomförs dock bara med pengar. Jag hoppas att det är mildare än vallfärd.”