Vallfärd för gamla, sjuka och överviktiga

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/791-792)

1059 – Jag frågade min fader om vallfärd å en levande människas vägnar. Han svarade:

Ja. En kvinna sade:

Allâhs sändebud! Min fader är en gammal man som inte klarar av att vallfärda; kan jag vallfärda å hans vägnar?” Han svarade: ”Ja.”1

Om en man är lika gammal som mannen i kvinnans fråga, är det harmlöst att vallfärda för honom. Detsamma gäller en överviktig kvinna eller en sjuk man som inte kan vallfärda; det är tillåtet att vallfärda å deras vägnar. Detsamma gäller alla andra som inte klarar av att vallfärda; det är tillåtet att vallfärda å deras vägnar.

1al-Bukhârî (1513) och Muslim (1334).