Vallfärd för en person som inte förrättar bönen

Publicerad: 2011-04-19
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Kalimat-ush-Shaykh fî ´Îd-il-Adhhâ”

 

Fråga: Vad är domen för den som har dött utan att ha förrättat bönen? Hans syster har vallfärdat för honom.

Svar: Den som dör efter att avsiktligt inte ha bett alls är otrogen. Man skall varken vallfärda för honom eller be om förlåtelse för honom om han dog utan att ångra sig.

Angående vallfärden för honom, så blir det pilgrimens vallfärd och inte hans om detta var hans tillstånd.