Vallfärd eller studier?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/675-676)

910 – Jag frågade min fader om en ignorant man som äger 500 silvermynt; ska han vallfärda eller söka kunskap? Han svarade:

Han ska vallfärda, ty vallfärd är en plikt. Han är dock inte förpliktigad att studera Hadîth. Söka kunskap är bara något han bör göra.”