Vallfärd å moderns vägnar

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 184

893 – Jag hörde en man säga till Ahmad:

”Jag vill vallfärda å min moders vägnar. Förmodar du att även jag kan belönas för en vallfärd då?”

Han svarade:

”Ja. Du betalar av hennes skuld.”

894 – Jag hörde en man säga till Ahmad:

”Jag vill vallfärda å min moders vägnar genom att finansiera vallfärden ur min egen ficka och samtidigt avse henne. Är det tillåtet?”

Han svarade:

”Ja.”