Välja och vraka bland åsikter?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 335

För att fördöma något orätt krävs det att saken är orätt enligt alla. Skulle det finnas delade åsikter om en viss sak, fördömer man inte den som inte anser saken vara orätt. Det enda undantaget är att meningsskiljaktigheten är svag och värdelös – i så fall fördömer man den som hamnar i denna orätt. Poeten sade:

All meningsskiljaktighet är inte erkänd

bara den meningsskiljaktighet som kan diskuteras

Så om vi ser en man äta kamelkött och sedermera be utan att två sig, fördömer vi inte honom därför att det finns delade åsikter i frågan. Vissa lärde anser det vara obligatoriskt med tvagning efter ätning av kamelkött, andra delar inte den åsikten. Dock är det harmlöst att diskutera sakfrågan med personen och klargöra sanningen för honom.

Ett annat exempel är att du ser en person sälja tio SAR i sedel för elva SAR. Ska vi fördöma honom eller inte? Nej, ty vissa lärde tillåter handeln och säger att ränta berör inte sedlar. Däremot kan vi fortfarande diskutera med personen och klargöra för honom att hans handling är orätt.

Måhända frågar någon hur vi ska förhålla oss till lekmännen. Låt gå att vi inte fördömer en student som delar en viss åsikt, men ska vi säga till lekmännen att följa vad de vill? Nej. Lekmännen ska följa sina lärde. Om man hade låtit lekmännen välja och vraka bland de lärdes åsikter, skulle det brutit ut ett oändligt kaos. Du är en lekman i ett land vars lärde säger att en viss sak är förbjuden. Vi accepterar inte att du ska följa någon annan som har en annan åsikt.