Välgörenhet till otrogna

Fråga: Vad är domen för att skänka välgörenhet till kristna, judar och andra utövare av andra religioner?

Svar: Det är tillåtet. När en judinna besökte ´Â’ishah en gång, gav hon henne något och judinnan svarade då:

“Må Allâh skydda dig från straffet i graven.”

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom hem, berättade hon för honom om det och sedan dess brukade han alltid be om skydd från straffet i graven. Poängen i det hela är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) accepterade hennes välgörenhet. Dock skall man veta att hadîthen tar upp frivillig välgörenhet. Vad berör den obligatoriska välgörenheten, så får den inte ges till de otrogna. Beviset för det är Ibn ´Abbâs hadîth när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade Mu´âdh till Jemen och sade:

“Den skall tagas från deras rika och ges till deras fattiga.”

Detta syftar på muslimerna.