Välgörenhet för bot

Fråga: En person skänker välgörenhet till fattiga och behövande för att en sjuk anhörig till honom skall bli frisk, ty hadîthen säger:

”Behandla era sjuklingar med välgörenhet.”1

Anses det vara en god handling för ett jordiskt ändamål?

Svar: Det är harmlöst. Allâh avvärjer svårigheter via välgörenhet. Han eftersträvar Allâhs belöning samt förskoning från det som har drabbat honom eller hans son. Det är harmlöst.

1Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (744).