Välgörenhet får inte egendomen att sjunka

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 104

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Välgörenhet får inte egendomen att sjunka. En slav visar inte överseende utan att Allâh utökar hans ära, och ingen ödmjukar sig inför Allâh utan att Allâh upphöjer honom.”1

Välgörenhet får inte egendomen att sjunka. Och även om den minskar ur en aspekt, stiger den ur en annan. Ty välgörenhet välsignar egendomar, skyddar dem mot åkommor och utökar dem. Därtill öppnar den andra dörrar till uppehälle och ökning som i övriga fall hålls stängda. Kan en eventuell reducering jämföras med några av dessa förträffliga frukter? Välgörenhet för Allâhs sak eliminerar inte alls egendomar. Den får dem inte ens att sjunka, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Verkligheten kan vittna om detsamma. Lägg till det all storslagen belöning, ynnest och rang som välgöraren kan vänta sig hos Allâh.

1Muslim (2588), at-Tirmidhî (2029) och Ahmad (2/235).