Valfri fördelning av Zakât-ul-Fitr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/587)

807 – Jag frågade min fader om all Zakât-ul-Fitr kan ges till en person? Han svarade:

Det är harmlöst, men jag föredrar att den fördelas bland flera.”

808 – Jag frågade honom om varje fattig ska få en Sâ´ i Zakât-ul-Fitr, om samma mängd ska fördelas bland flera fattiga eller om en person kan få Zakât-ul-Fitr för fem personer. Han svarade:

Jag föredrar att den fördelas bland flera.”