Valet av lärare

Att studera med lärare har sina svårigheter. Därför är det först och främst obligatoriskt att veta vilken troslära läraren har. Måhända han har en troslära som avviker från Salafs troslära. Han är kanske smart och säger det inte rakt ut. Han väljer att smyga med det. Därtill är eleven kanske naiv och tror att det läraren säger är sant då det i själva verket är en katastrof.

Sedan måste han även ta hänsyn till hans religiositet. Vissa människor har kunskap men saknar religiositet. Han är opålitlig sett till den religiösa aspekten eftersom han är lustdriven. Även det är farligt.

En människas dåliga troslära och svaga religiositet avslöjas i hennes uppförande och tal. Det finns inget människan döljer utan att Allâh visar det i hennes ansikte och försägande.