Våldtäkt under Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (4/376)
Dâr ´Alâm-il-Kutub, 1419/1999

 

Om en kvinna tvingas till samlag, är hon inte ålagd att sona. Däremot är hon ålagd att ta igen den dagen.

Muhannâ sade:

”Jag frågade Ahmad ifall en våldtagen kvinna måste ta igen dagen. Han sade: ”Ja.” Då frågade jag honom om hon likaså måste sona. Han sade:
”Nej.”

Denna åsikt har även al-Hasan, ath-Thawrî, al-Awzâ´î och Hanafiyyah. Baserat på denna fråga, gäller samma sak om någon skulle ha samlag med kvinnan medan hon sover. Mâlik sade om den sovande kvinnan:

”Hon är ålagd att ta igen dagen, till skillnad från att sona. Vad den våldtagna kvinnan beträffar, måste hon både ta igen dagen och sona.”

ash-Shâfi´î, Abû Thawr och Ibn-ul-Mundhir sade att om hon våldtas under hot, har de samma åsikt som oss.