Våldtagen eller självmord?

Publicerad: 2010-12-05
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (594)

 

Fråga: Beträffande det som händer i Bosnien och Hercegovina, begår bosniska, muslimska kvinnor självmord när de får reda på att de otrogna serberna skall våldta dem. Är det tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet.

Fråga: Inte ens i deras tillstånd?

Svar: Det är inte tillåtet.

Fråga: Vad är lösningen? Skall de försvara sig?

Svar: Ja.

Fråga: Även om det leder till våldtäkt?

Svar: Ja.