Val och parlament är Tâghût

Vi har talat om val och sagt att de är Tâghût och att parlamentet är en Tâghût. Vi har talat om frågorna i vilka de avviker från Allâhs religion. Vi har avvisat dem i böckerna ”al-Musâra´ah”, ”Qam´-ul-Mu´ânid”, ”Ghârat-ul-Ashritah” och i andra band.

Människorna känner till vår position till dessa Tâghût-val och detta Tâghût-parlament. Det betyder dock inte att de som sitter i parlamentet är otrogna. Dock har de alla en del av Tâghût i sig beroende på varje individs kärlek till parlamentet.