Vakthund till hus

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Rika människor skaffar vakthundar till sina hus. Är det tillåtet?

Svar: Vakthundar används till boskap då man befarar att de angrips av tjuvar eller vargar. De används också till odlingar om skörden behöver vaktas. Hus behöver inga vakthundar. Ett hus låses och huseras av människor. Man kan också anställa en väktare. Med andra ord behövs ingen hund.