Väktare på bank

Fråga: En man arbetar för ett väktarföretag som betalar hans lön. Företaget har gett honom uppdraget att vakta en bank som arbetar med ränta. Är det tillåtet för honom?

Svar: Om han kan förflyttas till ett annat ställe, är det bättre för honom och hans samvete. Om han inte klarar av det, vaktar han den. Hans uppgift är att vakta banken och annat. Ansvaret ligger på banken och dess anställda och grundare.