Vaknar precis innan Fadjr går ut

Fråga: En person vaknar och det enda som återstår av tiden är den som det tar för att två sig. Skall han i så fall bruka Tayammum och be eller två sig ehuru tiden går ut? Vad är obligatoriskt och bäst att göra i den här situationen?

Svar: Om en person vaknar så pass sent att han inte hinner med att två sig och be i tid, tvår han sig och ber ehuru tiden går ut. Den sovandes tid börjar när han vaknar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som försover sig till bönen eller glömmer bort den skall be den när han kommer på den.”

Det vill säga när han vaknar. Han är alltså ålagd att två sig först och be sen fastän tiden går ut. Enligt den korrekta åsikten anses han förrätta bönen som om den vore i tid.

Sedan måste vi påminna om att människan inte får låta ge sömnen företräde framför bönen. Hon måste ha en väckarklocka eller en telefon som hennes vän ringer till så att hon vaknar till bönen. Om det finns någon annan med henne i hemmet får hon be denne väcka henne. Det är inte tillåtet att slarva med detta. Vi måste uppmärksamma det. Det går inte att säga att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som försover sig till bönen eller glömmer bort den skall be den när han kommer på den.”

betyder att det är en liten sak. Det är det inte. Människan är först ursäktad om ingen kan väcka henne och alla andra hjälpmedel är otillgängliga.