Vaknar långt borta från vatten

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/130-131)

169 – Jag frågade min fader om resenären som vaknar långt borta från vatten. Om han beger sig mot vattnet hinner solen gå upp. Ska han göra Tayammum eller gå till vattnet? Han svarade:

”Han ska leta efter vatten till dess att han fruktar mista bönen. När han befarar att solen ska gå upp utför han Tayammum och ber.”