Vaknar inte i tid till Fadjr

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/26)

Fråga: Vad är domen för dem som försover sig till Fadjr och ber först när solen gått upp?

Svar: Det är helt klart förbjudet. Det är inte tillåtet att oskäligt sinka en bön så att dess tid går ut. Sömn är en giltig ursäkt så länge det inte handlar om slarv. Om personen försover sig på grund av slarv såtillvida att han lägger sig sent och därtill saknar väckarklocka eller någon som väcker honom, är han syndig. Angående personen som inte är slarvig och vanligtvis ber i tid men just denna gång inte klarar av att stiga upp, ber han Fadjr när han vaknar. Först tvår han sig, sedan ber han Sunnah och därefter ber han Fadjr. Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En natt reste vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa sade: ”Vad sägs om att vi slår läger, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Jag fruktar att ni försover er till bönen.” Bilâl sade: ”Jag skall väcka er. Lägg er.” Bilâl lutade ryggen mot sitt bagage varpå han somnade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vaknade först efter att solens övre kant hade gått upp. Han sade: ”Bilâl! Vad var det du sade?” Han sade: ”Jag har aldrig somnat sådär förr.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh tog era själar när Han ville och återgav er era själar när Han ville. Bilâl! Gå upp och kalla folket till bön.” Han tvådde sig och när solen hade gått upp helt bad han.”1

Det viktiga är att människan gör allt i sin makt – däribland väckarklocka eller någon pålitlig individ som väcker henne – för att vakna till Fadjr och be bönen som sig bör.

1al-Bukhârî (595).