Vägrar gifta bort dotter till Sunnî

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: En kvinna från Tyskland följer Ahl-us-Sunnahs metodik och vill gifta sig med en man som tillhör samma metodik och är student. Hennes pappa är Sûfî och vägrar en man som följer den sanna metodiken. Hur ska hon lösa problemet?

Svar: Hon får gå till sitt lokala islamiska center. De får sköta det. Det islamiska centret sköter sådant.