Vägrar be bakom imam med annan rättsskola

Den som säger att det inte är tillåtet att be exempelvis bakom Mâlikiyyahs imamer har uttalat sig på ett av de värsta och vidrigaste sätten. Den som uttalar sig så förtjänar att straffas hårt. Hans respektlösa ord mot dessa herrar fordrar att han straffas. Den som uttalar sig på det viset hamnar under de vilsna Ahl-ul-Bid´a.

Detsamma gäller personen som säger att det inte är tillåtet att be bakom en imam förrän man vet vilken troslära han har. Ingen muslim har sagt så förr. Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah som ash-Shâfi´î, Ahmad och Ishâq är enade om att fredagsbönen bes bakom varje from och syndig imam. De till och med säger samma sak om de flesta Ahl-ul-Bid´a som Djahmiyyah som säger att Qur’ânen är skapad och att Allâh inte kommer att ses på Domedagen. De satte Ahmad på prövning och han är den kändaste imamen i Sunnah. Trots det är samtliga rapporteringar ense om att han bad fredagsbönen bakom Djahmiyyah, Qadariyyah och Râfidhah. Ingen får lämna fredagsbönen för att imamen är innovatör.

Däremot är de oense huruvida bönen skall tas om eller inte. Det finns två åsikter i frågan och båda har rapporterats från Ahmad. Det sägs att den skall tas om om den bads bakom en trotsig syndare. ash-Shâfi´îs och Abû Hanîfahs rättsskolor säger att den inte skall bes om.