Vägledda ber om vägledning

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/41)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

“Led oss på den raka vägen.”1

Det vill säga vägled oss. ´Alî och Ubayy bin Ka´b sade:

“Stadga oss.”

Det är som att befalla den stående att stå upp till dess att man återvänder. I detta fall ber vägledda troende om vägledning för att förbli vägledda och bli än mer vägledda. Ty gåvor och vägledning är från Allâh (ta´âlâ) och inte alls paradoxala enligt Ahl-us-Sunnahs dogm.

11:6