Vaginalt eller ej

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/658-659)

887 – Jag var med och lyssnade när min fader blev frågad om en man som lägrar i Ramadhân. Han svarade:

Han måste sona.”

Min fader blev frågad om beviset är hadîthen från Humayd, från az-Zuhrî, från Abû Hurayrah varvid han svarade:

Ja.”

888 – Min fader fick frågan:

Men om han inte hade vaginalt samlag då?”

Han svarade:

Vaginalt eller inte. Om han fick utlösning måste han sona.”

889 – Min fader fick frågan:

Om han äter avsiktligt?”

Han svarade:

Det är bäst att han sonar. Han ska dock ta igen den dagens fasta också.”