Vågen

317 – Abûd-Dardâ’’ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

””Det finns ingenting som väger så tungt i en troendes vågskål på Domedagen som fin karaktär.”” [1]

318 – Salmân (radhiya Allâhu ´anh) sade:

””På Domedagen kommer Vägen att föras fram. Den kommer att vara lika tunn som ett rakblad. Därefter förs Vågen fram. Om himlarna och det de rymmer och jorden och det som är på den läggs i den, kommer de alla att få plats däri. Änglarna kommer då att säga: ”Herre, vem skall du väga i den?” Han kommer att säga: ”Den Jag vill av Mina skapelser.” Då kommer de att säga: ”Herre, vi har inte dyrkat Dig tillräckligt.”””

319 – ´Ubayd bin ´Umayr sade:

””På Domedagen kommer en lång och stor man att läggas i Vågen. Hans vikt kommer dock inte ens att motsvara en flugvinges vikt.” Därefter läste han:

فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

””Allt vad de har strävat mot skall gå om intet och på Uppståndelsens dag skall deras handlingar väga lätt inför Oss.”[2]

320 – Sabrah bin Fâtik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vågen ligger i Allâhs (´azza wa djall) Hand; Han lyfter upp vissa människor och sänker vissa människor.”[3]

321 – Ibn-ul-Asbahânî sade:

””Vågen ligger i Herres Hand.””

322 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg mig själv träda in i paradiset. En vågskål fördes fram till mig och jag fick ställa mig i den. Därefter fördes mitt samfund fram och de fick ställa sig i den andra vågskålen. Till sist vägde jag mer än mitt samfund.”[4]

323 – Vi söker skydd hos Allâh från dem som förnekar Vågen.[1]
Abû Dâwûd (4799), at-Tirmidhî (2070), Ahmad (6/446) m fl. at-Tirmidhî sade: ”Denna hadîth är god och autentisk.”


[2]
18:105.


[3]
at-Tabarânî (6557) och Ibn Abî ´Âsim (550). al-Albânî sade: ”Autentisk hadîth.” (Dhilâl-ul-Djannah, sid.254)


[4]
Ahmad (5469). al-Haythamî sade: ”Dess rapporterare är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (9/58)). Ahmad Shâkir sade: ”Dess berättarkedja är autentisk.” (Musnad al-Imâm Ahmad (5/77))