Vägen tillbaka till det islamiska riket

1552 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Quraysh! Det är ni som har rätt till den här frågan så länge ni inte är olydiga mot Allâh. När ni blir olydiga mot Honom skickar Han till er ett folk som kommer att skala er såsom den här pinnen skalas” – och hade en pinne i handen.

Rapporterad av Ahmad (1/458).

Berättarkedjan är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

Denna hadîth är ett av bevisen för Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkalls äkthet. Quraysh hade kalifatet i flera generationer. De förlorade sitt rike när de blev olydiga mot sin Herre och började följa sina drifter. Till följd därav lät Allâh utlänningarna ta makten från dem. Efter det blev muslimerna förödmjukade bortsett från dem som Allâh hade skonat.

Om muslimerna är sanningsenliga med att återbilda det islamiska riket, måste de ångra sig inför sin Herre, återvända till sin religion och följa sin religions domar. Till dem hör att kalifatet skall vara hos Quraysh utmed de kända villkoren som nämns i Hadîth- och Fiqh-böckerna. Därtill skall de inte styra med sina åsikter, drifter och förfäders seder. Gör de det kommer de bara att bli behärskade av andra. Allâh har talat sanning när Han sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

”Allâh förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag.”1

1 13:11