Vägen till vägledningen

Den största plikten är att ha kunskap om religionens troslära, förstå monoteismen och Allâhs egenskaper, bekräfta sändebuden med bevis och övertygelse och att komma fram till det med bevis och belägg.

Det största av alla uttalandena och det klaraste och mest logiska av alla bevisen är Allâhs sanna och klara bok, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, hans förnäma och gudfruktiga följeslagare och de rättfärdiga företrädarnas samstämmighet. Därefter skall man se till att hålla fast vid allt detta fram till Domedagen och undvika innovationer som har hittats på av vilseledande människor.

Dessa ärvda och följda råd, bevarade och rapporterade uttalanden, sanningens vägar, kända bevis och klara och stödda belägg följdes av följeslagarna och efterföljarna och deras efterträdare av såväl de lärda som de olärda. De ansåg allt detta utgöra ett argument mellan dem och Allâh, skapelsernas Herre.

Därefter skall man hålla sig till de vägledda imamerna som rättade sig efter dem och följde de gudfruktigas väg som gjorde det rätta och det goda.

Den som färdas i denna riktning och håller fast vid dessa argument inom religionens föreskrifter, tryggas i detta liv och i livet efter detta. Han har vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika och skyddat sig med en sköld.

Den som vänder denna väg ryggen och söker efter sanningen någon annanstans utmed sina egna nycker och fåfänga önskningar, har tagit ett felaktigt beslut och gått vilse och grävt sin egen grav.