Vägen till Allâhs kärlek

I och med att Allâh besitter alla fullkomliga egenskaper, så är det Han som har mer rätt att bli lovprisad än någon annan. Ingen klarar av att lovprisa Honom som sig bör. Han är faktiskt som Han har lovprisat och berömt Sig själv. Den vaksamma människan har egenskaper som är överensstämmande med hennes Herres (subhânah) egenskaper. Den som har egenskaper som är överensstämmande med Allâhs egenskaper förs av dem till Allâh. De skall föra in honom till Allâh och få honom att vara nära Honom och Hans barmhärtighet. De skall få honom att bli älskvärd. Allâh (subhânah) är barmhärtig och älskar de barmhärtiga. Han är givmild och älskar de givmilda. Han är kunnig och älskar de kunniga. Han är stark och älskar den starke troende som Han älskar mer än den svage troende. Han är blyg och älskar de blyga. Han är vacker och älskar de vackra. Han är udda i antal och älskar dem som handlar på det viset.

Om syndernas enda nackdel hade varit att de vållar syndaren motsatsen till dessa egenskaper och berövar honom på dem så hade det räckt som ett straff. En idé blir till en tvångstanke, en tvångstanke blir till en vilja, en vilja växer till sig så att den blir till en beslutsamhet som slutar i form av en handling som slutar i form av en ankrad egenskap. Därmed blir det omöjligt att lämna egenskaperna som man har fallit i.