Vägarna till kunskapen

Fråga: Vad betyder hadîthen:

”Den som tar en väg för att söka kunskap underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1?

Är det resan som avses?

Svar: Hadîthen omfattar resan, forskningen, memoreringen, lektionerna med de lärda. Allt det är en väg till kunskapen. Detsamma gäller kunskapen som skrivs ned.

1Muslim (7052).