Vägarna till en förlåten Ramadhân

Publicerad: 2012-07-22
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 287-288

I Ramadhân finns många sätt att uppnå förlåtelse. Till dem hör att månaden fastas och dess nätter tillbringas i bön, framför allt Ödets natt. Exempel på andra sätt är följande:

1 – Ge mat till de fastande som de skall bryta fastan med och underlätta för slavarna. Dessa två handlingar nämns i Salmâns hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

2 – Erinran om Allâh. Hadîthen säger:

”Den som erinrar sig Allâh under Ramadhân är förlåten.”

3 – Be om förlåtelse. Den fastandes bön bönhörs under fastan och medan han bryter den. Sålunda brukade Ibn ´Umar säga medan han bröt fastan:

”Allâh, Du vars förlåtelse är vid! Förlåt mig!”

Dessutom berättade Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Ramadhâns förträfflighet:

”Under den förlåts alla förutom den som vägrar.” De sade: ”Abû Hurayrah, vem vägrar?” Han sade: ”Han som vägrar att be Allâh om förlåtelse.”

4 – Änglarna ber om förlåtelse för de fastande till dess att de bryter den.

I och med att vägarna till förlåtelse i Ramadhân är många, är man en verklig förlorare om man inte blir förlåten.