Vädjan via profetens status

Fråga: Är det korrekt att vädja om något vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) status?

Svar: Det är inte tillåtet att vädja vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) status. Handlingen är innovation och ett medel till avguderi.