Vad var det för paradis Âdam och Haw⒠levde i?

Författare: Imâm
Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Hâdî-ul-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 22-24
Dâr an-Nadwah al-Djadîdah, 1414/1994
publicerad
10.02.2008

Mundhir bin Sa´îd sade i sin
Tafsîr:

”Vad Hans (ta´âlâ) Ord till Âdam
beträffar:

يَا
آدَمُ اسْكُنْ
أَنتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ

”Âdam! Tag, du och
din hustru, en boning i denna lustgård” [1]

sade en grupp lärda att Allâh
lät Âdam bo i det eviga paradiset som Han skapat åt de troende på
Domedagen. En annan grupp sade att det rör sig om ett annat paradis som
Allâh hade skapat åt honom, och att det inte alls är det eviga paradiset.
Denna åsikt stöds av många vittnande och fordrande bevis.”

Abûl-Hasan al-Mâwardî sade
i sin Tafsîr:

”De lärda är oense om paradiset
som Han lät dem bo i. Det finns två åsikter.

Den första: De säger att
det var det eviga paradiset.

Den andra: De säger att
det var ett paradis som Allâh (ta´âlâ) hade skapat åt dem som prövning.
Det var alltså inte det eviga paradiset som är Hans belöning. De
med denna åsikt har också delats upp i två grupper:

Den första: Detta paradis
var i himlen, ty Han tog ned dem därifrån. Denna åsikt har
al-Hasan.

Den andra: Det var på
jorden, ty de blev förbjudna från ett träd, men inte från
de andra. Detta är Ibn Bahrs åsikt. Detta inträffade efter att Iblîs
hade beordrats att falla ned på ansikte inför Âdam (´alayhis-salâtu
was-salâm) – och Allâh vet bättre vad som är korrekt.”

Ibn-ul-Khatîb sade i sin kända
Tafsîr:

”Det råder meningsskiljaktigheter
kring paradiset i denna vers. Var det på jorden eller i himlen?
Och om vi skulle säga att det var i himlen, ställs frågan: var det,
det eviga paradiset eller ett annat? Abûl-Qâsim al-Balkhî och Abû
Muslim al-Asbahânî sade att det var på jorden. De tolkar nedstigningen
som förflyttelse från en plats till en annan.

Den andra: al-Djabâ’îs
åsikt som sade att detta paradis var i den sjunde himlen.

Den tredje: Majoriteten
av våra kollegors åsikt, nämligen att detta paradis var det
eviga paradiset.”

Abûl-Qâsim ar-Râghib sade
i sin Tafsîr:

”De lärda är oense kring paradiset
Âdam bodde i. Vissa sade att det var en trädgård som Allâh (ta´âlâ)
hade gjort som en prövning åt honom.”

Även Abû ´Îsâ ar-Rumânî
har nämnt denna meningsskiljaktighet. Han valde själv att han bodde i
det eviga paradiset. Därefter sade han:

Ӂsikten som vi har valt
att följa, är al-Hasans, ´Amrs, Wâsils och majoriteten av våra kollegors
åsikt. Det är även Abû ´Alîs och vår lärares, Abû
Bakr, åsikt. Dessutom är det Qur’ân-tolkarnas åsikt. Ibn-ul-Khatîb
valde att handla passivt i den här frågan och lät det vara en fjärde
åsikt. Han sade:

”Den fjärde åsikten:
Allt är möjligt. Bevisen är motsättande. Sålunda är det obligatoriskt
att handla passivt och låta bli att ta något för givet.””


[1] 2:35.