Vad står i Tora?

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (2/65)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

“Men de som har Tora med de regler som har fastställts av Allâh – varför ber de dig att döma över dem – och vänder sedan ryggen? De är inte troende.”1

´Abdullâh bin ´Umar sade:

”Judarna kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade att ett judiskt par hade begått otukt. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad står i Tora?” De sade: ”Att vi ska skämma ut dem och att de pryglas.” Då sade ´Abdullâh bin Salâm: ”Ni ljuger. Däri finns en vers som påbjuder stening.” De hämtade Tora och slog upp den. En av dem lade sin hand på versen om stening och läste versen innan och efter den. ´Abdullâh bin Salâm sade: ”Lyft på handen.” Han lyfte på handen, och där stod versen om stening. De sade: ”Han har rätt.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät dem följaktligen stenas2.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra.

15:43

2“Om en man ertappas då han ligger med en annan mans hustru, skall båda dö, både mannen som låg med kvinnan och kvinnan själv. Du skall utrota det onda ur Israel.

23Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, 24skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur folket. 25Men om det var utanför staden som mannen träffade den trolovade flickan och övermannade henne och låg med henne, så är det bara han som skall dö. 26Flickan skall du låta vara. Flickan har inte gjort något som förtjänar döden, ty detta brott motsvarar ett överfall då en man dräper en annan man. 27Det var ju utanför staden han träffade den trolovade flickan, och hon kan ha ropat på hjälp utan att någon kom och räddade henne.” (Femte Moseboken 22:22-27)