Vad som kännetecknar kallare med sjuka hjärtan

Fråga: Hur avvisar ni att fredsavtalet med fanatikerna går i lås i en viss stad som tidigare har lidit av oenighet samtidigt som fanatikerna inte vill dra in de lärda i det hela och säger att det viktiga är fredsavtalet i staden och att det inte angår de lärda? Vad råder ni om det har skett?

Svar: Det är en form av fanatikernas list att inte blanda in de lärda i fredsavtalet. Fri är Allâh från brister! Vägrar ni de lärdas medverkan? Talar en klok och gudfruktig person så? Säger han att det inte angår de lärda? Skall vi bara sluta ett fredsavtal sinsemellan? De ignorerade de lärda i början av prövningen och vill göra det nu igen mot slutet. Vi har alltså ingen referens? Hur kan vi inte ha en referens? Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs kalls största utmärkande drag i Jemen och utanför Jemen är att de som står bakom det och leder det är de lärda. Det här välsignade kallet har flera unika drag och detta är ett av de främsta; det styrs inte av individuella drag eller är avlägset från de lärda. Det rör sig inte bara om en lärd – det handlar om alla lärda. De leder det. Det är först och främst tack vare Allâh och sedan Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda alltsedan Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh al-Albânî och Shaykh Muqbil. Detta välsignade kall hålls av de lärda däribland dessa fyra imamer till dess att de dog. De höll i och ledde det direkt. Efter deras död fortsatte deras ledning i deras böcker och verk. Dagens lärda håller fortfarande fast vid dessa imamers metodik. De har inte opponerat sig dem. Allâh har gagnat hela världen oerhört mycket med det här kallet och dessa fyra imamer och dem som följer dem däribland Shaykh Rabî´, Shaykh al-Djâbirî, Shaykh ´Abdul-Muhsin, Shaykh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî och de lärda i Jemen, Egypten och dylikt. Allâh har gagnat väldigt mycket med detta välsignade kall via de lärdas böcker, kassettband, utslag och råd. Det är först och främst tack vare Allâh och därefter dem.

I samband med Abûl-Hasans prövning vände han de lärda ryggen helt och fullt. Han ville vara kallets ledare som han skulle styra med sina osunda åsikter. Han visste att han inte kunde uträtta något om han inte fick med sig studenter och ungdomar som skilde sig från de lärdas metodik. Det Abûl-Hasan föll i drabbades även al-Hadjûrî av. Målet är att få lekmännen och studenterna att vända de lärda ryggen. al-Hadjûrî sade:

”Det är bara mina studenter som gäller. Det är bara mitt center som gäller. Det är bara mitt kall som gäller.”

Det året sade vi till honom att det är allas studenter som gäller, allas centrum som gäller och allas kall som gäller. Han säger att det är bara hans studenter som gäller. Jag svär vid Allâh att jag är stolt över att mina studenter reser till Ahl-us-Sunnahs lärda. Vi är stolta över det. Vi uppmuntrar dem till det och ber dem hälsa de lärda från oss. Man blir glad för sådant. Vårt kall är ett. Vår metodik är en. Målet är inte att människorna skall vara samlade runt just mig. Dagens fyra imamer har dött. Om någon av dem hade knutit samman människorna runt sig, skulle kallet ha upphört. Vad händer med studenterna om den lärde gör sig själv och ingen annan till en referens och sedan dör och inte knyter dem runt de lärda? Lov och pris tillkommer Allâh för att de inte gjort det. Om någon av dem hörde någon student säga något liknande i samband med en föreläsning eller ett tal… Ni har ju hört Shaykh Ibn ´Uthaymîn uttala sig om det när han sade:

”Nej! Bind inte människorna runt mig. Bind dem runt Qur’ânen och Sunnah.”

Det är det korrekta. Den lärde som vill ha Allâhs välbehag och paradiset binder inte människorna runt sig själv; han binder dem runt Qur’ânen och Sunnah. Det är bara Qur’ânen och Sunnah och de lärda som håller fast vid dem som förblir bland människorna. De refererar till varandra och ber för varandra och besöker varandra och älskar varandra. Vårt kall är ju ett. Allâh har gagnat oerhört mycket med det här kallet. Det finns människor som vill knyta kallet vid sig själva, sina kall, sina böcker, sina kassettband. Det är fel. Du är bara en svag och skapad människa. Du kanske drabbas av en blödning ehuru du är ung. Denna blödning förlamar din tunga så att du inte kan tala längre. Du kanske blir sängliggande i flera år. Bind därför människorna runt Qur’ânen och Sunnah. Bind därför människorna runt de lärda som följer Qur’ânen och Sunnah. Gör så om du önskar dig själv, dina studenter, dina bröder och muslimerna väl.

Att de vill skipa fred bortom de lärda bevisar att deras hjärtan är sjuka. Vi är glada för våra lärda och stolta över dem. Om dessa människor avsåg sanningen skulle de inte gått till lekmännen eller studenterna för fredsavtalet. Gå direkt till de lärda. Säg att ni har haft fel och att ni är inte de första som gör fel och att alla människor gör fel och att de bästa av dem som gör fel är de som ångrar sig och att ni ber Allâh om förlåtelse. Gå direkt till de lärda, inte till lekmännen och studenterna.