Vad som får och inte får slaktas i Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/705-706)

944 – Jag frågade min fader om en Muhrim som slaktar ett lamm eller vilt; får han äta av det eller inte? Han svarade:

Det är harmlöst att slakta sådant som inte är vilt. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ

Döda inte vilt då ni befinner er på vallfärd.”1

Han kallade det avlivning. Om han skulle slakta vilt får han inte äta av det, ty Allâh kallar det avlivning. Jag tycker inte att någon ska äta av det köttet.”

15:95