Vad skall sägas när liket läggs ned i graven?

Fråga: Vad skall sägas när liket läggs ned i graven?

Svar: De lärda (rahimahumullâh) säger att personen som lägger ned det skall säga:

بسم الله و على ملة رسول الله

”I Allâhs namn och utmed Allâhs sändebuds religion.”