Vad skall läsas i samband med exorcism?

Fråga: Vilka verser skall läsa för den som är besatt av djinner?

Svar: al-Fâtihah, al-Ikhlâs, al-Falaq och an-Nâs och annat man kan av Qur’ânen. Hela Qur’ânen är botemedel och nåd.