Vad skall jag göra för att inte synda?

Fråga: Vad skall jag göra för att inte synda?

Svar: Frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och undvik onda människor, onda umgängen och onda TV-program och internetsidor. Undvik det.