Vad skall göras om det är omöjligt att tvätta liket?

Fråga: Vad skall göras om det är omöjligt att tvätta liket?

Svar: Om det är omöjligt att tvätta det så säger de lärda att det skall göras Tayammum på det i stället. En levande person skall slå sina händer på marken och sedan stryka likets ansikte och händer med sina händer. Efter det skall liket lindas, begravningsbönen skall bes för det och slutligen skall det begravas.