Vad skall göras med Ahl-ur-Ray’s böcker?

496 – Muhannâ bin Yahyâ ash-Shâmî as-Sulamî. Han sade:

”Jag frågade Ahmad om en man som dör och lämnar efter sig många böcker skrivna av Ahl-ur-Ray’1 samt en skuld. Jag sade: ”Tycker du böckerna skall säljas?” Han sade: ”Nej.” Jag sade: ”Han var skuldsatt.” Han svarade: ”Även om han var skuldsatt.” Jag sade: ”Vad skall göras med böckerna då?” Han svarade: ”De skall begravas.”

1Ibn ´Uthaymîn sade:

”Man skall dock veta att det finns lärda som tenderar till förnuftet medan andra tenderar till Sharî´ah. Därför ser du hur de nämner Hanafiyyah i Fiqh-böckerna som ”Ahl-ul-Ray’”, analogins anhängare, för att det finns de som följer bevisen och de som följer analogin.” (Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (220 B))