Vad skall bes för det döda barnet?

Fråga: Har det rapporterats i Sunnah vad som skall bes för det döda barnet? Rapporteras det i Sunnah att en kvinna inte får ligga på ryggen?

Svar: Vad beträffar den första frågan, så finns det ingen autentisk Sunnah från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det. Det finns relevanta hadîther men deras äkthet kan diskuteras. Hadîthen säger att det skall bes för föräldrarna om deras barn dog innan puberteten. Vissa lärda har nämnt en lämplig bön som lyder på följande sätt:

”Allâh! Låt honom vänta på sina föräldrar och medla för dem. Allâh! Låt honom vara anledningen till att deras skålar väger tungt och att deras belöning blir väldig. Låt honom vara tillsammans med de tidiga rättfärdiga troende och under Ibrâhîms uppsyn och skydda honom mot helvetets straff med Din barmhärtighet.”

Vad beträffar att kvinnan ligger på rygg, så är det framför allt olämpligt om någon annan finns i hemmet. Det finns risk att denne passerar kvinnan när hon ligger så och prövas av henne. Dock är det okej att hon ligger så om hon är ensam. Jag känner dock inte till något förbud om det.