Vad skall bes för barnet och galningen som har dött?

Fråga: Vad skall bes för barnet och galningen som har dött?

Svar: Efter den allmänna bönen säger de lärda att följande bön skall bes för barnet och galningen:

”Allâh! Låt honom vänta på sina föräldrar och medla för dem. Allâh! Låt honom vara anledningen till att deras skålar väger tungt och att deras belöning blir väldig. Låt honom vara tillsammans med de tidiga rättfärdiga troende och under Ibrâhîms uppsyn och skydda honom mot helvetets straff med Din barmhärtighet.”

Antingen ber man så eller också ber man det man kommer på. Det är högt i tak i den frågan och det finns ingen autentisk och relevant Sunnah som kan praktiseras.