Vad ska vi säga idag?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Umm-ud-Dardâ’ (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

“Jag kom in till Abûd-Dardâ’ som var arg. Jag sade: “Vad är det med dig?” Han sade: “Vid Allâh! Bortsett från att de alla ber tillsammans, känner jag inte igen något annat hos dem.”1

Ju längre tiden går, desto fler förändringar. Okunnigheten råder allt mer. Därför ska muslimen akta sig för prövningar och ondska samt för människor som saknar kunskap om monoteism, avguderi och Salafs metodik. Istället tittar de mot Väst, ser upp till Väst och vill anamma deras civilisation. Om de ändå anammade nyttigheter från Väst, såsom industrialisering, uppfinningar och medicin, men de anammar struntsaker därifrån.

Abû Suhayl bin Mâlik återberättade sin fader som sade:

“Bortsett från bönekallet, känner jag inte igen något av det som jag upplevde med människorna.”2

Det vill säga med följeslagarna.

Om denna förändring skedde på den tiden, vad ska då sägas idag på 1400-talet?

az-Zuhrî sade:

“Jag kom in till Anas bin Mâlik i Damaskus. Han grät. Jag sade: “Varför gråter du?” Han sade: “Bortsett från bönen, känner jag inte igen något av det som jag har upplevt. Och även denna bön är bortkommen.”3

Stora förändringar rådde under de sista följeslagarnas tid. Följeslagarna fördömde sina medmänniskor på grund av alla ändringar. Vad ska då sägas om deras efterträdade?

I en annan formulering står det:

“Det finns inget som jag kände på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid utan att det är obekant för mig idag.”

al-Hasan al-Basrî sade:

“En man sade till Abûd-Dardâ’: “Må Allâh benåda dig! Hade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varit obekant med något om han hade levt bland oss idag?” Abûd-Dardâ’ blev mycket arg och sade: “Hade han känt igen något av det ni gör?”

Det bevisar hur människornas tillstånd skildes från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Detta var på den tiden, på Abûd-Dardâ’s tid. Vad ska då vi säga idag?

1al-Bukhârî (650) och Ahmad (5/195).

2Mâlik (157).

3al-Bukhârî (530)